مراسم بزرگداشت حکیم «عطارنیشابوری»

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به مناسبت روز بزرگداشت «عطار نیشابوری»، مراسم پاسداشت مقام این حکیم، شاعر و عارف گرانقدر ایرانی را چهارشنبه 24 فروردین ماه 1401 در فضای مجازی برگزار کرده است.

تست
  • عنوان : تست
  • تاریخ : ۲ مرداد ۱۴۰۲
  • توضیحات :

    تست