English

ژاله آموزگار یگانه

پژوهشگر، نویسنده و مترجم

زادروز: 12 آذر 1318

زادگاه: خوی

وفات: -

محل دفن:  -

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به پاس سال‌ها خدمات علمی و فرهنگی وی، طی برگزاری مراسم بزرگداشتی در 29 بهمن 1382ایشان را به عنوان یکی از مفاخر ایران زمین معرفی کرد