English

سیداحمد ادیب پیشاوری

ادیب و سخن‌سرا

زادروز: 1222

زادگاه: پیشاور

وفات: 9 تیر 1309

محل دفن: شهرری

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به پاس سال‌ها خدمات علمی و فرهنگی وی، طی برگزاری مراسم بزرگداشتی در 30 خرداد 1383 ایشان را به عنوان یکی از مفاخر ایران زمین معرفی کرد