English

آزرمیدخت صفوی

ادیب، زبان‌شناس، پژوهشگر رئیس انجمن استادان زبان فارسی هند

زادروز: 1948

زادگاه: لکهنو هندوستان

وفات:  -

محل دفن:  -

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به پاس سال‌ها خدمات علمی و فرهنگی وی، طی برگزاری مراسم بزرگداشتی در 28 اردیبهشت 1394ایشان را به عنوان یکی از مفاخر ایران زمین معرفی کرد